Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7526900

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΩΡΛ

Ροχαλητό - Θεραπεία - Υπνική άπνοια - Αντιμετώπιση

BOOK ONLINE

Ραντεβού με τον γιατρό…

ρωτήστε μας…

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Το Ροχαλητό καθώς και η υπνική άπνοια (διακοπή της αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου) είναι πολύ συνηθισμένο πρόβλημα, ιδίως σε υπέρβαρα άτομα και παρουσιάζει αύξηση σε συχνότητα και βαρύτητα με το πέρασμα των ετών. Το ροχαλητό παράγεται στην περιοχή του φάρυγγα από την σταφυλή, τις καμάρες (τις μεμβράνες που φαίνονται να ξεκινούν από την σταφυλή), την μαλθακή υπερώα (ουρανίσκος), τις αμυγδαλές, την γλώσσα και τις αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια).

Λόγω ακριβώς του γεγονότος αυτού, θα πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς το ποιό ή ποιά είναι τα προβλήματα και να προταθούν οι ανάλογες λύσεις για την θεραπεία του ροχαλητού και της υπνικής άπνοιας..

Ο έλεγχος περιλαμβάνει ενδοσκοπικό έλεγχο ρινός, ρινοφάρυγγος, στόματος, στοματοφάρυγγος και λάρυγγος, καθώς επίσης μελέτη ύπνου, πιθανόν ακτινολογικές εξετάσεις και πνευμονολογική ή/και αλλεργιολογική εξέταση.

Η επέμβαση

Η επέμβαση για την αντιμετώπιση και θεραπεία ροχαλητού και υπνικής άπνοιας ονομάζεται Φαρυγγουπερώιος πλαστική.

Γίνεται αφαίρεση του τμήματος της σταφυλής που είναι σε περίσσεια, αφαίρεση του τμήματος των προσθίων και οπισθίων καμαρών που είναι σε περίσσεια με χρήση συμβατικού εξοπλισμού, μαχαιριδίου υπερήχων, ραδιοσυχνοτήτων ή Laser.

Μπορεί να γίνει πιθανή αφαίρεση αμυγδαλών με αμυγδαλεκτομή. Ακολουθεί η συρραφή των περιοχών από τις οποίες έγινε η αφαίρεση.

Οι χειρουργικοί χρόνοι

 • Τοποθέτηση του ασθενούς σε υπερέκταση με ανοικτό το στόμα
 • Αφαίρεση του τμήματος της σταφυλής που είναι σε περίσσεια, αφαίρεση του τμήματος των προσθίων και οπισθίων καμαρών που είναι σε περίσσεια με χρήση συμβατικού εξοπλισμού, μαχαιριδίου υπερήχων, ραδιοσυχνοτήτων ή Laser
 • Συρραφή των περιοχών από τις οποίες έγινε αφαίρεση ιστού
 • Εαν υπάρχει υπερτροφία αδενοειδών (κρεατάκια) γίνεται αδενοτομή διαστοματικά (δεν υπάρχει καμία απολύτως τομή)

Αναισθησία

Γενική αναισθησία.

Διάρκεια επέμβασης

30-45 λεπτά

Παραμονή στην κλινική

Εξιτήριο 6 ώρες μετά την επέμβαση.

Εαν συνδυαστεί με άλλες επεμβάσεις όπως φαίνεται κατωτέρω το εξιτήριο γίνεται την επομένη το πρωί

Αποτέλεσμα

Άμεσο αποτέλεσμα, με μείωση του μεγέθους της σταφυλής, των καμαρών ή/και των αμυγδαλών

Συνδυασμός επέμβασης θεραπείας ροχαλητού με άλλες επεμβάσεις

Συχνά συνδυάζεται με αμυγδαλεκτομή ενώ σε περίπτωση υπερτροφίας αδενοειδών (κρεατάκια) συνδυάζεται με αδενοτομή. Σε δυσχέρεια ρινικής αναπνοής συνδυάζεται με ευθειασμό ρινικού διαφράγματος και καυτηρίαση κογχών ή κογχοτομή.

Μετεγχειρητικές οδηγίες επέμβασης θεραπείας ροχαλητού και υπνικής άπνοιας

 • Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς μετά την επέμβαση
 • Αποφεύγουμε τις ζεστές τροφές και ροφήματα για 7-10 ημέρες
 • Αποφεύγουμε τις σκληρές τροφές για 15-20 ημέρες
 • Δίδονται συστηματικά αναλγητικά περίπου για 7-10 ημέρες
 • Αντιβιοτικά δίδονται προληπτικά για 7-10 ημέρες
 • Δεν γίνεται αφαίρεση ραμμάτων διότι απορροφούνται/αποπίπτουν μόνα τους

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΡΟΧΑΛΗΤΟ

 • Ροχαλητό
 • Ροχαλητό
 • Ροχαλητό

VIDEO

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερωτήσεις για το ροχαλητό και τη θεραπεία του

Ποιά είναι η καλύτερη θεραπεία ροχαλητού και υπνικής άπνοιας;

Η αποτελεσματικότερη θεραπεία είναι η επέμβαση που ονομάζεται "Φαρυγγουπερώιος Πλαστική" και περιλαμβάνει τις ακόλουθες επεμβάσεις σε οποιονδήποτε συνδυασμό: Εκτομή τμήματος της σταφυλής, των παρίσθμιων καμαρών, αμυγδαλεκτομή, τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην μαλθακή υπερώα (ουρανίσκο)

Το αποτέλεσμα είναι βέβαιο;

Όσον αφορά την βελτίωση της αναπνοής και την βελτίωση της καθημερινής διάθεσης, το αποτέλεσμα είναι βέβαιο.

Όσον αφορά το ροχαλητό, την θεραπεία του καθώς και την υπνική άπνοια, λόγω του ότι το πρόβλημα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το βάρος, η θέση του σώματος κατά τον ύπνο, η κατανάλωση οινοπνεύματος, η κατάκλιση κοντά στα γεύματα καθώς και άλλους το αποτέλεσμα εξαρτάται μερικώς από την επέμβαση. Η βελτίωση είναι πολύ πιθανή ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούμαστε ακόμη και σε εξάλειψη

Πότε δίδεται το εξιτήριο από την κλινική;

Την ίδια ημέρα το απόγευμα ή την επομένη το πρωί ανάλογα με την επέμβαση και την γενική κατάσταση του ασθενούς