Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7526900
BOOK ONLINE

Ραντεβού με τον γιατρό…

ρωτήστε μας…

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η Αμυγδαλεκτομή συνίσταται στην αφαίρεση των δύο παρισθμίων αμυγδαλών και γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις 1. Συχνά επεισόδια αμυγδαλίτιδας και ακόμα περισσότερο όταν τα επεισόδια είναι δύσκολα στην αντιμετώπισή τους με την χορήγηση αντιβιοτικών. 2. Όταν το μέγεθός τους είναι ιδιαίτερα μεγάλο και δημιουργούν -ιδίως σε παιδιά- άπνοιες στον ύπνο, καθυστέρηση στην ανάπτυξη, επιβάρυνση καρδιακής λειτουργίας, ενώ υπάρχει και κίνδυνος απόφραξης (αδυναμία αναπνοής) σε περίπτωση φλεγμονής. 3. Διεγνωσμένα καρδιολογικά και νεφρολογικά προβλήματα σε συνδυασμό με ιστορικό αμυγδαλίτιδων, οπότε προχωρούμε στην αφαίρεση για να σταματήσουμε την επιβάρυνση καρδιάς και νεφρών. με βάση απόλυτες και σχετικές ενδείξεις. 4. Σε επιπλοκές των αμυγδαλίτιδων όπως το περιαμυγδαλικό απόστημα, το πλαγιοφαρυγγικό απόστημα κ.α. οπότε η επέμβαση είναι επιβεβλημένη και πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό.

Η επέμβαση

Πλήρης αφαίρεση των (παρίσθμιων) αμυγδαλών με χρήση συμβατικού εξοπλισμού, μαχαιριδίου υπερήχων, ραδιοσυχνοτήτων ή Laser.

Οι χειρουργικοί χρόνοι

 • Τοποθέτηση του ασθενούς σε υπερέκταση με ανοικτό το στόμα
 • Πλήρης αφαίρεση των δύο παρίσθμιων αμυγδαλών με χρήση συμβατικού εξοπλισμού, μαχαιριδίου υπερήχων, ραδιοσυχνοτήτων ή Laser
 • Εάν υπάρχει υπερτροφία αδενοειδών (κρεατάκια) γίνεται αδενοτομή διαστοματικά (δεν υπάρχει καμία απολύτως τομή)
 • Εάν υπάρχει συλλογή υγρού πίσω από το τύμπανο (ή τα τύμπανα) -η κατάσταση ονομάζεται ορρώδης μέση ωτίτιδα- γίνεται παροχέτευση και πιθανόν να γίνει και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού του αυτιού.
 • Δεν γίνεται συρραφή της περιοχής, τοποθετείται μόνο ένα ράμμα στον κάτω πόλο και το τραύμα που μένει κλείνει σιγά-σιγά μόνο του (κατά 2ο σκοπό)

Αναισθησία

Γενική αναισθησία.

Διάρκεια επέμβασης

30-45 λεπτά

Παραμονή στην κλινική

Εξιτήριο μετά από 6 ώρες και σπανίως την επομένη το πρωί. Εαν συνδυαστεί με άλλες επεμβάσεις όπως φαίνεται κατωτέρω το εξιτήριο γίνεται την επομένη το πρωί

Αποτέλεσμα

Μόνιμο αποτέλεσμα, ο ασθενής δεν έχει πλέον αμυγδαλές

Συνδυασμός με άλλες επεμβάσεις

Σε δυσχέρεια ρινικής αναπνοής συνδυάζεται με ευθειασμό ρινικού διαφράγματος και καυτηρίαση κογχών. Για αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας και ροχαλητού μπορεί να συνδυαστεί με αδενοτομή, φαρυγγουπερώιο πλαστική ή εκτομή σταφυλής.Σε παιδιά συχνά συνδυάζεται με αδενοτομή ή/και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού για αντιμετώπιση υπερτροφίας αδενοειδών (κρεατάκια) ή/και ορρώδους μέσης ωτίτιδας αντίστοιχα

Μετεγχειρητικές οδηγίες

 • Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς μετά την επέμβαση
 • Κρύα ροφήματα και φαγητά για 2 ημέρες
 • Αποφεύγουμε τις ζεστές τροφές και ροφήματα για 7-10 ημέρες
 • Αποφεύγουμε τις σκληρές τροφές για 15-20 ημέρες
 • Δίδονται συστηματικά αναλγητικά περίπου για 7-10 ημέρες
 • Αντιβιοτικά δίδονται προληπτικά για 7-10 ημέρες
 • Δεν γίνεται αφαίρεση ραμμάτων διότι απορροφούνται/αποπίπτουν μόνα τους

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ

 • Αμυγδαλεκτομή